ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ​ខ្មែរ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​បញ្ជី​បេតិក​ភណ្ឌ​​វប្បធម៌​អរូបី​របស់​យូណេស្កូ

2 months ago 27
តំណាង​អង្គ​ការ​យូណេ​ស្កូ​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​ លោក ​Sardar Umar Alam ​បាន​លើក​ឡើង​ថា ​អង្គការ​យូណេ​ស្កូ​អបអរ​សាទរ​កម្ពុជា​ចំពោះ​ភាព​ជោគ​ជ័យ​ដ៏​ធំធេង ​ដើម្បី​ថែ​រក្សា​ការពារ​នូវ​គុន​ល្បុក្កតោ​តាម​រយៈ​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​បញ្ជី​តំណាង​បេតិ​កភណ្ឌ​វប្បធម៌​អរូបី​នៃ​មនុស្ស​ជាតិ​របស់​អង្គការ​យូណេស្កូ។
Read Entire Article