ខេត្ត​មួយ​ចំនួន​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ ប៉ះពាល់​ផ្លូវ​ និង​ស្រែ​ចម្ការ

2 months ago 16
លោក​ ហេង គឹមហុង ​ជំរុញ​ឱ្យ​រដ្ឋា​ភិបា​លការ​ពារ​ថែ​រក្សា​នូវ​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ ​និង​ទាញ​យក​បន្ថែម​នូវ​ទីផ្សារ​កាបូន​ដើម្បី​បញ្ចៀស​កុំ​ឱ្យ​បញ្ហា​កាន់​តែ​អាក្រក់​កើត​ឡើង​ដោយសារ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ។
Read Entire Article